UPU

PROIECT POCU 2014 – 2020, AXEI PRIORITARĂ 4 - INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.8: ÎMBUNĂTĂȚIREANIVELULUI DE COMPETENȚE AL PROFESIONIȘTILOR DIN SECTORUL MEDICAL, DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020.

Comunicat Conferinta Presa_14.05.2018 Suceava_post eveniment

Pliant Conferinta Presa 14.05.2018

Pliant A4 Conferinta v10 mai_Spitalul Urgenta Sv

Pliant A4 Conferinta spate v10 mai_Spitalul Urgenta Sv

Afis si Roll-up Conferinta Presa 14.05.2018

Roll-up Conferinta v9 mai _Spitalul Urgenta SV Afis Conferinta v9 mai_Spitalul Urgenta Suceava

Anunț de selecție partener

Rezultat procedură selecție partener

.

Link site vechi - procedură selecție partener