Dr. Tilihoi Florin Fridolin

Dr. Tilihoi Florin Fridolin

Department:
medic168

-Medic primar MG

-Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţeganul Cluj Napoca

-Competenta ultrasonografie generala