Obligatii

Obligațiile pacienților

1.Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;

2.Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;

3.Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;

4.Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;

5.Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;

6.Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;

7.Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;

8.Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;

9.Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.