Modernizare si investitii

Spitalul nostru a beneficiat pe parcursul ultimilor ani de lucrari de modernizare.
Cele mai recente sunt cele incepute in 2015, cand motivat de creşterea numărului de prezentării în UPU, (an 2015 = 93273 prezentări), s-a efectuat R.K. pentru extinderea şi modernizarea secţiei.
S-a mărit suprafeţa în care îşi desfăşoară activitatea UPU de la 890 mp la 1900 mp, cu consecinţe în creşterea gradului de confort atât pentru personalul medical cât şi pentru pacienţi şi aparţinători.
S-au corectat circuitele funcţionale astfel încât intervenţiile să fie cât mai rapide şi mai eficiente.