Interes public

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

img-5

Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul  Spitalului Judetean de Urgenta ,,Sf. Ioan cel Nou" Suceava

Liberul acces la informatiile de interes public - Legea 544 din 2001

PO.SJUSV-DI-04 Prelucrarea,protectia si accesarea datelor medicale si personale ale pacientului

PO.SJUSV-DI-24 Constituirea comisiei de arbitraj

Ministerul Sănătății - www.ms.ro

Casa Națională de Asigurări de Sănătate - www.cnas.ro

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava - www.cnas.ro/cassv/

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava - www.dspsv.ro

Colegiul Medicilor Suceava - www.cmsuceava.ro

Prefectura Suceava - www.prefecturasuceava.ro

Consiliul Județean Suceava - www.cjsuceava.ro

Organizația Mondială a Sănătății - www.who.int