Filă buget

FILĂ BUGET

Procedura Operationala PO.SJUSV-FIN-06 Informații privind investigațiile și tratamentele la care se percepe coplată

Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale spitaliceşti contractate, încasează din partea asiguratului numai sumele reprezentând coplata şi contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la ordin.

Art. 225 L95/2006 Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la copiată, după cum urmează:

a)copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

b)bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, astfel:

a) Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

b) Pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, serviciile medicale spitaliceşti pentru tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital precum şi serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată - ani şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.

c) Pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplăţii este de 5 lei iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul Consiliului de administraţie al unităţii sanitare respective.

Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale spitaliceşti contractate, încasează din partea asiguratului numai sumele reprezentând coplata şi contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la ordin.

Spitalele, din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Asiguraţii suportă, în cazul spitalizării continue, contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, în ceea ce priveşte cazarea, se înţelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider şi altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative.

Contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort se stabileşte de fiecare unitate sanitară furnizoare de servicii spitaliceşti. Pentru unităţile sanitare cu paturi, atât publice cât şi private contribuţia personală a asiguraţilor pentru aceste servicii este de maxim 300 lei/zi.

Buget de venituri și cheltuieli
Tarife

2018

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public 25.09.2018

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public 08.2018

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public

Bugetul centralizat al instittiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Suceava si a bugetelor unor unitati subordonate Consiliului Judetean Suceava, pe anul 2018 -26.07.2018

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public 25.07.2018

Buget de venituri si cheltuieli al spitalului public 20.06.2018

Buget de venituri si cheltuieli al spitalului public 30.05.2018

Buget de venituri si cheltuieli al spitalului public 23.05.2018

Buget centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii - rectificat  04.05.2018

Buget centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii - rectificat 30.03.2018

FORMULAR de declarare a beneficiarilor activitatilor de sponsorizare in domeniul dispozitivelor medicale

Buget centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii - rectificat 28.02.2018

Executia bugetului de venituri si cheltuieli si plati efectuate - martie 2018

Executia bugetului de venituri si cheltuieli si plati efectuate - februarie 2018

Platile efectuate din fondul national unic de asigurari sociale - ianuarie 2018

Executia bugetului de venituri si cheltuieli si plati efefectuate ianuarie 2018

Buget aprobat pe trimestre la 01.01.2018

Buget aprobat 2018 la 01.01.2018

2017

Buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 la data de 31.12.2017

Programul anual al investitiilor publice pe anul 2017 la data de 31.12.2017

Bugetul centralizat al instititiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2017 la data de 31.12.2017

Buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 la data de 11.12.2017

Buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 la data de 30.10.2017

Buget modificat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Suceava nr.911 din 10.10.2017

Buget modificat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Suceava nr.901 din 27.09.2017

Buget rectificat din 29.11.2017

Buget rectificat din 28.07.2017

Buget centralizat al institutiilor publice total

Plati efectuate IULIE

Plati efectuate IUNIE

Plati efectuate MAI

Plati efectuate APRILIE 

Plati efectuate MARTIE 

Plati efectuate FEBRUARIE 

Plati efectuate IANUARIE 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli si plati efectuate DECEMBRIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli si plati efectuate NOIEMBRIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli si plati efectuate OCTOMBRIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli si plati efectuate SEPTEMBRIE

Executia bugeului de venituri si cheltuieli si plati efectuate AUGUST

Executia bugetului de venituri si cheltuieli IULIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli IUNIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli MAI

Executia bugetului de venituri si cheltuieli APRILIE 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli MARTIE 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli FEBRUARIE 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli IANUARIE 

Buget de venituri si cheltuieli rectificat 

Prevederi bugetare 26.06.2017

Prevederi bugetare 26.04.2017

Bugetul pe titluri de cheltuieli,articole si aliniate 26.06.2017

Bugetul pe titluri de cheltuieli , articole si aliniate 26.04.2017

PROGRAMUL ANUAL al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii,de la bugetul local si bugetul de stat pe anul 2017-Anexa 3a

PROGRAMUL ANUAL al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii,de la bugetul local si bugetul de stat pe anul 2017-Anexa 2a

PROGRAMUL ANUAL al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii , buget local si buget de stat pe anul 2017 - Anexa 1a

PROGRAMUL ANUAL al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii , buget local si buget de stat pe anul 2017 - Anexa 6a

2016

Buget alocat pentru 2016 la Programe de Sanatate DSP Suceava din 18.02.2016

Buget alocat pentru 2016 la Programe de Sanatate DSP Suceava din 08.03.2016

Plati efectuate DECEMBRIE 

Plati efectuate NOIEMBRIE 

Plati efectuate OCTOMBRIE 

Plati efectuate SEPTEMBRIE 

Plati efectuate AUGUST 

Plati efectuate IULIE 

Plati efectuate IUNIE 

Plati efectuate MAI 

Plati efectuate APRILIE

Plati efectuate MARTIE

Plati efectuate FEBRUARIE

Plati efectuate IANUARIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli DECEMBRIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli NOIEMBRIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli OCTOMBRIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli SEPTEMBRIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli AUGUST

Executia bugetului de venituri si cheltuieli IULIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli IUNIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli MAI

Executia bugetului de venituri si cheltuieli APRILIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli MARTIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli FEBRUARIE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli IANUARIE

Influente privind virarile de credite bugetare si modificarea repartizarii pe trimestre

Prevederi bugetare 23.12.2016

Prevederi bugetare 30.11.2016

Prevederi bugetare 31.10.2016

Prevederi bugetare 28.09.2016

Prevederi bugetare 26.04.2016

Prevederi bugetare 31.03.2016

Prevederi bugetare 29.02.2016

Prevederi bugetare 01.01.2016

Cerere de finantare - buget de stat iulie 2016

Cerere de finantare - accize iulie 2016

Cerere de finantare - buget de stat mai 2016

Cerere de finantare - accize mai 2016

Cerere de finantare - buget de stat aprilie 2016

Cerere de finantare - accize aprilie 2016

Cerere de finantare-buget de stat martie 2016

Cerere de finantare -accize martie 2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 23.12.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 31.11.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 31.10.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 29.09.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 19.07.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli,articole si aliniate 25.04.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 31.03.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 29.02.2016

Bugetul pe titluri de cheltuieli ,articole si aliniate 01.01.2016

Buget de venituri si cheltuieli pe 2016 si estimari pentru 2017-2019

Buget rectificat al fondului de dezvoltare

Buget fond dezvoltare

Programul anual al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii ,buget local si buget de stat pe anul 2016 Anexa 4a

Programul anual al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii ,buget local si buget de stat pe anul 2016 Anexa 1a

Programul anual al investittilor publice cu finantare din venituri proprii, buget local si buget de stat - Anexa 2a

Programul anual al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii, buget local si buget de stat

2015

Program anual al investitiilor publice - anexa 4b

Program anual al investitiilor publice - anexa 7a

Program anual al investitiilor publice - anexa 1a

Cerere de finantare accize - noiembrie 2015

Cerere de finantare - buget de stat noiembrie 2015

Cerere de finantare - august 2015

Cerere de finantare - accize

Cerere de finantare - buget de stat

Buget fond dezvoltare spital

Prevederi bugetare 28.12.2015

Prevederi bugetare 10.06.2015

Prevederi bugetare 30.03.2015

Prevederi bugetare 01.01.2015

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate 28.12.2015

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate 30.10.2015

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate 10.06.2015

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate 30.05.2015

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate 11.03.2015

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate 01.01.2015

Exectutia bugetului de venituri si cheltuieli - 12.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 11.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 10.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 09.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 08.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 07.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 06.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 05.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 04.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 03.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 02.2015

Executia bugetului de venituri si cheltuieli - 01.2015

Plati efectuate decembrie

Plati efectuate noiembrie

Plati efectuate octombrie

Plati efectuate septembrie

Plati efectuate august

Plati efectuate iulie

Plati efectuate mai

Plati efectuate aprilie

Plati efectuate martie

Plati efectuate februarie

Cerere finantare Programe Sanatate - iunie

2014

Executia bugetului de venituri si cheltuieli ianuarie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli februarie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli martie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli aprilie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli mai

Executia bugetului de venituri si cheltuieli iunie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli iulie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli august

Executia bugetului de venituri si cheltuieli septembrie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli octombrie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli noiembrie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli decembrie

Executia bugetului de venituri si cheltuieli program AP-ATI - 05.2014

Executia bugetului de venituri si cheltuieli program AP-ATI - 06.2014

Plati efectuate ianuarie

Plati efectuate februarie

Plati efectuate martie

Plati efectuate aprilie

Plati efectuate mai

Plati efectuate iunie

Plati efectuate iulie

Plati efectuate august

Plati efectuate septembrie

Plati efectuate octombrie

Plati efectuate noiembrie

Plati efectuate decembrie

Bilant - 31.03.2014

Bilant - 31.09.2014

Bilant - 31.12.2014

Cont de rezultat patrimonial - 31.03.2014

Cont de rezultat patrimonial - 31.12.2014

Cont de executie - 31.03.2014

Cont de executie - 31.09.2014

Cont de executie - 31.12.2014

Detalierea cheltuielilor - 31.03.2014

Detalierea cheltuielilor - 30.09.2014

Detalierea cheltuielilor - 31.12.2014

Prevederi bugetare -Anexa 9-Decembrie 2014

Bugetul pe titluri de cheltuieli,articole si aliniate

Consum medicamente - martie 2018