Comisii

Comitet director

Consiliul medical - dispozitia 551 din 04.12.2014

Consiliul etic - dispozitia 448 din 01.10.2014

Comisia Nucleului de calitate - dispozitia 133 din 15.04.2010

Echipa de gestionare a riscurilor - dispozitia 331 din 22.07.2014

Sistem control managerial - constituire comisie - dispozitia 40 din 24.01.2014

Comisia de inventariere - receptie a donatiilor primite - dispozitia nr.58 din 04.02.2014

Numire coordonator SPCIN - dispozitia 69 din 07.02.2014

Numire coordonator al PN de boli rare-boala Pompe - dispozitia 36 din 17.01.2014

Componenta Serviciului pentrut situatii de urgenta de categoria a doua - decizia 330 din 21.07.2014

Comisia de control a respectarii Legii 349/2002 care intrezice fumatul in unitate - Dispozitia 121 din 14.03.2014

Numire coordonator program national de sanatate mintala- dispozitia 29 din 16.01.2014

Comisia profesional stiintifica si pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului-dispozitia 333 - 22.07.2014

Comisia de analiza a deceselor - dispozitia 335 din 22.07.2014

Numire coordonator al Programului National de Diagnostic pentru sectia Cardiologie Si Radiologie Interventionala-dispozitia 369 din 14.08.2014

Comisia de analiza DRG si de evaluare a cazurilor nevalidate - dispozitia 332 din 22.07.2014

Comisia profesional-stiintifica si pentru perfectionarea pregatirii profesionale a persona lului sanitar - dispozitia 82 din 31.01.2011

Comitet de securitate si sanatate in munca - dispozitia 608 din 09.12.2011

Comisie transfuzie si hemovigilenta - dispozitia 155 din 23.03.2011

Comisia disciplina si securitate a muncii - dispozitia 377 din 01.08.2011

Reorganizare comitet securitate in munca - dispozitia 71 din 25.01.2011

Comisia de analiza a rezultatelor utilizarii protocoalelor si ghidurilor de practica adoptate in spital - dispozitia 598 din 05.12.2011

Comisia pentru evaluarea aparaturii - dispozitia 224 din 26.04.2011

Comisia de evaluare a ofertelor - dispozitia 543 din 07.11.2011

Comisia de evaluare a realizarii cerintelor impuse de normele legale in vigoare - dispozitia 609 din 09.11.2011

Comisia medicamentului - dispozitia 54 din 12.02.2010

Comisia profesional stiintifica si pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului

Comisia de prescriere a medicamentelor si farmacovigileta - dispozitia 104 din 03.02.2009

Comisia pentru stupefiante - dispozitia nr.110 din 03.02.2009

Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic - dispozitia 216 din 15.04.2011

Comsie de receptie cu privire la implementarea directivei banci de sange si utilizare terapeutica celule stem si tesut uman - dispozitia 217 din 15.04.2011

Comisia de control a alimentelor si a modului de administrare a hranei - dispozitia 46 din 04.02.2010

Comisii de receptie a bunurilor primite - dispozitia 279 din 08.06.2011

Delegare responsabilitati cu Managementul Calitatii - dispozitia 141 din 14.03.2011

Responsabil colectarea datelor medicale - dispozitia 237 din 05.05.2011

Responsabili baze de date pacienti - dispozitia 190 din 04.04.2011

Responsabili date pacienti - dispozitia 191 din 04.04.2011

Responsabil cu intrarea-iesirea documentelor elaborate pentru acreditare - dispozitia 159 din 24.03.2011

Responsabil securitate radiologica - decizia 420 din 25.08.2011

Atributii comune angajati - dispozitia 259 din 30.05.2011

Indrumator noii angajati - dispozitia 238 din 16.04.2011

Acces vizitatori si salariati - dispozitia 522 din 01.11.2011