e – școală

E - ȘCOALĂ

 

PROIECT POCU 2014 – 2020, AXEI PRIORITARĂ 4 - INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.8: ÎMBUNĂTĂȚIREANIVELULUI DE COMPETENȚE AL PROFESIONIȘTILOR DIN SECTORUL MEDICAL, DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020.

Anunț de selecție partener

Rezultat procedură selecție partener

.

Link site vechi - procedură selecție partener