proiect

Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 4 - Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Portal Medical Spitalul Judetean Suceava https://portal.spitaluljudeteansuceava.ro/ Ministerul Fondurilor Europene: https://www.fonduri-ue.ro/

Servicii medicale

tab content
another content tab
tab content
another content tab
tab content
another content tab
another content tab

Medicii nostri

Galerie foto/video

Anunturi

  • ANUNT organizare concurs

    A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei posturi temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie Funcţiile contractuale de execuţie temporar vacante pentru care se organizează concursul sunt: - 1 post vacant Sef serviciu juridic, relatii cu publicul si securitatea muncii, gradul II - Detalii - sef serviciu juridic - 7 posturi…

    Read more